Skrivbok med ett hjärta i hörnet

Pastorsexpedition Själevad

PASTORSEXPEDITIONEN SJÄLEVAD
Expeditionen är tillsvidare stängd för personliga besök, kontakta oss gärna per telefon eller e-post. 

Besöksadress: Hampnäsvägen 36 B, 894 31 SJÄLEVAD 
Postadress: Box 54, 894 22 SJÄLEVAD
Telefontider: måndag-fredag 10:00-12:00.
Telefon: 0660-594 00
Besöksadress: Hampnäsvägen 36, Själevad
Postadress: Själevad, Mo och Björna pastorat, Box 54, 894 22 Själevad
E-postadress: sjalevad.mo.bjorna.pastorat@svenskakyrkan.se

MINNESGÅVOR

Själevad

Minnesgåvor till följande fonder förmedlas avgiftsfritt till begravningsgudstjänster i Själevads församling:

ACT Svenska kyrkan (Svenska kyrkans internationella arbete)
Svenska kyrkan i utlandet
Barn- och ungdomsverksamheten i Själevads församling
Sociala fonden i Själevads församling
Grisslans kapellfond
EFS Mittnorrland
Dekarsögården  

Mo
Minnesgåvor till följande fonder förmedlas avgiftsfritt till begravningsgudstjänster i Mo församling:

ACT Svenska kyrkan (Svenska kyrkans internationella arbete)
Svenska kyrkan i utlandet  
Mo blomstergåva  
Barn- och ungdomsverksamheten i Mo församling
EFS Mittnorrland
Dekarsögården   

Björna
Minnesgåvor till följande fonder förmedlas avgiftsfritt till begravningsgudstjänster i Björna församling:

ACT Svenska kyrkan (Svenska kyrkans internationella arbete)
Svenska kyrkan i utlandet  
Björna kyrkas blomsterfond  
Björna församlingshemsfond
Nylidens kapellfond
EFS Mittnorrland
Dekarsögården  

OBS!
Vid förmedling av minnesgåvor till ovan nämnda fonder till begravningsgudstjänster utanför Själevad, Mo och Björna Pastorat tillkommer en förmedlingsavgift på 20 kr. 

Minnesgåvor Själevad, Mo och Björna pastorat (folder)