Meny

På vilket sätt vill du vara delaktig?

Du har möjliget att få ideella uppdrag i Svenska kyrkan, att vara volontär på kortare eller längre sikt. Ta kontakt med oss och berätta vad just du vill göra!

Maria Gästrin

Ulla-Britt Sundin  ulla-britt.sundin@svenskakyrkan.se tel.0660-599 09
Ingemar Johansson  ingemar.j.johansson@svenskakyrkan.se tel.0660-599 25
Maria Gästrin  maria.gastrin@svenskakyrkan.se tel.0660-599 17

Kontaktpersoner för ideellt arbete:

Svenska kyrkan i Själevad, Mo och Björna församlingar vill vara en kyrka som präglas av mångas delaktighet och engagemang. Det är vi människor, församlingsbor, ideella medarbetare, anställda och förtroendevalda som tillsammans är Svenska kyrkan i vår bygd.
I Svenska kyrkan får du möjlighet att engagera dig i ideella uppdrag. Det finns många olika sorters uppdrag. Antingen tipsar vi dig om något lämpligt uppdrag eller så föreslår du själv vad du vill göra. Vi kanske till och med kan skapa några helt ”nya” ideella uppdrag. Du kan vara volontär på kortare eller längre sikt.