Foto: Tova Hellström

Klockspel i Själevads kyrka

Den 1:a advent 2015 invigdes de nya klockspelet

Klockors klang har fascinerat sedan urminnes tider. Ett klockspel skapar en centrumkänsla och ger ofta en speciell ljudmiljö i kyrkans närhet. Förutsättningarna för detta i Själevads kyrkas torn är enastående.

Orgeln i kyrkan är också förberedd för klockspel (som även kommer att kunna spelas från orgelns spelbord). Klockorna kommer att kunna programmeras för spelning vid olika tider under dagen t.ex. morgon, lunch och eftermiddag. Klockspelsmusik kan spelas vid gudstjänster, dop, vigslar och begravningar samt konserter, som kan avlyssnas i kyrkans närhet eller via högtalare i kyrkan.

Det kompletta klockspelet är planerat att ha 21 klockor i olika storlekar. Den tyngsta klockan kommer att väga 150 kg, den minsta 2 kg. De 13 första klockorna har installerats under november 2015. Dom byggs på gammalt vis i brons, är gjutna i Holland och levererade av Skånska Klockgjuteriet AB.

Frivilliga bidrag och minnesgåvor
För att möjliggöra finansiering av ett klockspel till Själevads kyrka pågår en insamling genom frivilliga gåvor och aktiviteter. Insamlingen startade våren 2006 på initiativ av medlemmar i Själevads kyrkokör och i samråd med representanter för Själevads församling. Nu finns en möjlighet att bidra till klockspelet genom symboliska gåvor till exempel vid minnesdagar som dop, konfirmation, examen, bröllop, födelsedagar eller till minne av någon avliden. 

Pastorsexpeditionen står till tjänst med att förmedla minnesgåvor och gåvobevis.

Du kan också ge en gåva via postgiro 96 36 79 – 6, ange ”Klockspel i Själevads kyrka”.

Alla gåvor är välkomna, stora som små.

Beräknad kostnad, tidsplan och nuläge
Kostnaden för ett projekterat klockspel med 21 st klockor är beräknad till c:a 1.100.000 kr. Under våren 2015 tog Kyrkorådet ett beslut att tillskjuta medel av samma storlek som insamlingen ger. Den frivilliga insamlingen har hittills bidragit med 311.000 kr genom minnesgåvor och insamlingar vid olika musikarrangemang.