Noter som ligger på ett piano

Musiker

Musiker

Håkan Dahlén

Håkan Dahlén

Mer om Håkan Dahlén

Organist Själevads distrikt

Marie Hörnell

Mer om Marie Hörnell

Kantor, Mo församling och Själevads distrikt

Helén Lundquist-Dahlén

Mer om Helén Lundquist-Dahlén

Körledare för Kammarkören

Sara Sjöberg

Sara Sjöberg

Mer om Sara Sjöberg

Kantor, Björna församling

Thomas Sondell

Thomas Sondell

Mer om Thomas Sondell

Kantor, Domsjö-Hållängets distrikt

Lina Sundquist

Lina Sundqvist

Mer om Lina Sundqvist

Kantor, Gullängets distrikt

Jonas Öberg

Mer om Jonas Öberg

Kantor Mo församling