Meny

Musik i Björna

Musik berikar Vid dop, vigsel och begravning erbjuder församlingen solosång. Dessutom ingår in- och utgångsmusik vid vigsel och begravning. Orgeln vill förstärka den stämning som finns i gudstjänsten, allt från långfredagens sorgsna framtoning till påskdagens jublande.

Björnakören är en blandad vuxenkör som övar måndagar kl. 18.30-20.30 på församlingshemmet i Björna. Körledare: Sara Sjöberg.

Just nu har kören uppehåll!

Musik berikar

Vid dop, vigsel och begravning erbjuder församlingen solosång. Dessutom ingår in- och utgångsmusik vid vigsel och begravning. Orgeln vill förstärka den stämning som finns i gudstjänsten, allt från långfredagens sorgsna framtoning till påskdagens jublande.

Söndagens gudstjänst innehåller alltid extra sång; antingen sångsolist, kör eller att barngrupperna sjunger. Tillsammans med alla i gudstjänsten får vi sjunga psalmer, både gamla välkända och lite nyare sånger. 

Sara  Sjöberg

Sara Sjöberg

Själevad, Mo och Björna pastorat

Musiker, Björna församling, Kantor

Mer om Sara Sjöberg

Kantor, Björna församling