Sång och musik i Björna

I Svenska kyrkan finns det plats för olika typer av musik. Här kan du utveckla ditt musikintresse genom att sjunga i kör eller gå på konsert.

Björnakören

Just nu har vi ingen körverksamhet.

Björnakören är en blandad vuxenkör som övar måndagar kl. 18.30-20.30 på församlingshemmet i Björna. Körledare: Sara Sjöberg

Musik berikar

Vid dop, vigsel och begravning erbjuder församlingen solosång. Dessutom ingår in- och utgångsmusik vid vigsel och begravning. Orgeln vill förstärka den stämning som finns i gudstjänsten, allt från långfredagens sorgsna framtoning till påskdagens jublande.

Söndagens gudstjänst kan ibland innehålla extra sång antingen sångsolist, kör eller att barngrupperna sjunger. Tillsammans med alla i gudstjänsten får vi sjunga psalmer, både gamla välkända och lite nyare sånger. 

Sara  Sjöberg

Sara Sjöberg

Själevad, Mo och Björna pastorat

Mer om Sara Sjöberg

Kantor, Björna församling