Meny

Mo kyrkogård

Mitt i samhället Moliden, c:a 17 km väster om Själevad, ligger kyrkogården belägen runt Mo kyrka. Här finns kistgravplatser, urngravplatser, askgravplatser och en minneslund. Totalt finns c:a 850 upplåtna enskilda gravplatser.

Mo var skogsbolaget Mo & Domsjös (som på senare tid införlivades i Holmen) vagga och fram till år 1894 drevs sågverk här. Går man runt och tittar och läser på gravstenar, kan man nästan känna historiens vingslag!