Begravningsverksamhet

Kyrkogårdsförvaltningen i Själevad, Mo och Björna pastorat sköter de tre kyrkogårdarna och begravningsverksamheten för alla som bor i pastoratet, oavsett livsåskådning eller medlemskap i Svenska kyrkan.

Begravningsverksamheten är ett statligt uppdrag som regleras bl a av Begravningslagen och Begravningsförordningen. Den finansieras av begravningsavgiften som alla inkomsttagare, oavsett medlemsskap i Svenska kyrkan eller inte, är skyldiga att betala. Länsstyrelsen förordnar begravningsombud som övervakar att verksamheten bedrivs enligt gällande lagar och bestämmelser.

Kontaktuppgifter

Obs!
Pga Covid-19 hålls våra expeditioner stängda för besökare. Välkommen att kontakta oss via telefon och e-post.

Själevads kyrkogård
Postadress: Box 54, 894 22 Själevad
Besöksadress: Hampnäsvägen 36C, Själevad
Telefon: 0660-594 25
E-post: sjalevads.kyrkogard@svenskakyrkan.se
Telefontid: Vardagar 09.00-11.00, 13.00-15.00
Arbetsledare: Michael Persson, 0660-599 27

Mo kyrkogård
Besöksadress: Molidenvägen 20, Moliden
Telefon: 0660-599 00
E-post: mo.kyrkogard@svenskakyrkan.se
Arbetsledare: Everth Nilsson, 0662-51 35 33

Björna kyrkogård
Besöksadress: Björnaby 308, Björna
Telefon: 0662 - 51 35 33
E-post: bjorna.kyrkogard@svenskakyrkan.se
Arbetsledare: Everth Nilsson, 0662-51 35 33

Kyrkogårds-  & fastighetschef
Johan T Nyberg, 0660-599 02
E-post: johan.nyberg@svenskakyrkan.se