Bild på grav med blommor från Själevads kyrkogård
Foto: Monica Backerholm

Kyrkogårdsexpedition

Helene Eriksson

Helene Eriksson

Mer om Helene Eriksson

Kanslist, Kyrkogårdsexpeditionen Själevad

Frank Köhn

Frank Köhn

Mer om Frank Köhn

Förvaltningsassistent, Trädgårdsmästare Själevad

Johan Nyberg

Johan Nyberg

Mer om Johan Nyberg

Fastighets- och kyrkogårdschef, Själevad, Mo och Björna pastorat

Michael  Persson

Michael Persson

Själevad, Mo och Björna pastorat

Mer om Michael Persson

Kyrkogårdsförman, Själevads kyrkogård

Eric Strandberg

Eric Strandberg

Mer om Eric Strandberg

Kyrkogårdspersonal, Själevad

Anna Lena Berglund

Anna Lena Berglund

Mer om Anna Lena Berglund

Vaktmästare Själevads kyrkogård och Själevads kyrka

Kontaktuppgifter

Obs!
Pga Covid-19 hålls våra expeditioner stängda för besökare. Välkommen att kontakta oss via telefon och e-post.

Själevads kyrkogård
Postadress: Box 54, 894 22 Själevad
Besöksadress: Hampnäsvägen 36C, 894 31 Själevad
Telefon: 0660-594 25
E-post: sjalevads.kyrkogard@svenskakyrkan.se
Telefontid:
månd-onsd 09.00-11.30, 13.00-15.00.
torsd-fred 9.00-11.00.
Arbetsledare: Michael Persson, 0660-599 27

Mo kyrkogård
Besöksadress: Molidenvägen 20, Moliden
Telefon: 0660-599 00
E-post: mo.kyrkogard@svenskakyrkan.se
Arbetsledare: Everth Nilsson, 0662-51 35 33

Björna kyrkogård
Besöksadress: Björnaby 308, Björna
Telefon: 0662 - 51 35 33
E-post: bjorna.kyrkogard@svenskakyrkan.se
Arbetsledare: Everth Nilsson, 0662-51 35 33

Kyrkogårds-  & fastighetschef
Johan T Nyberg, 0660-599 02
E-post: johan.nyberg@svenskakyrkan.se