Meny

Kyrkogårdsexpedition och personal

själevads kyrkogård

Helene Eriksson

Själevad, Mo och Björna pastorat

Administration kyrkogård & begravning, Kyrkogårdspersonal, Själevad-Mo-Björna, själevads kyrkogård

Mer om Helene Eriksson

Kanslist, Kyrkogårdsexpeditionen Själevad

Johan Nyberg

Själevad, Mo och Björna pastorat

Administrativ personal, Kyrkogårdspersonal, själevads kyrkogård

Mer om Johan Nyberg

Fastighets- och kyrkogårdschef, Själevad, Mo och Björna pastorat

Michael Persson

Själevad, Mo och Björna pastorat

Kyrkogårdspersonal, själevads kyrkogård

Mer om Michael Persson

Kyrkogårdsförman, Själevads kyrkogård

Eric Strandberg

Själevad, Mo och Björna pastorat

Kyrkogårdspersonal, själevads kyrkogård

Mer om Eric Strandberg

Kyrkogårdspersonal, Själevad

Elisabeth Wallenberg

Själevad, Mo och Björna pastorat

Administration kyrkogård & begravning, Kyrkogårdspersonal, Själevad-Mo-Björna, själevads kyrkogård

Mer om Elisabeth Wallenberg

Kanslist, Kyrkogårdsexpeditionen Själevad