Meny

Konfirmation i Björna

I Björna församling innebär konfirmationsträffarna en vandring med kompisarna och med medarbetarna i kyrkan. Vi följs åt under ett läsår genom kyrkans högtider och traditioner.

Om du skulle vilja börja konfirmation ska du kontakta vår präst Ania Winek Albertsson, 070-366 04 21

Konfirmandgruppen träffas på torsdagar ungefär varannan vecka. Gruppen leds av din konfirmationspräst och konfirmationsledare. Under träffarna kommer vi att prata om kristen tro och de livsfrågor som vi människor har. Finns Gud och varför finns jag? Vi kommer att prata om liv, död, kärlek och hat. Var finns min plats i allt det hela?

Varje träff avslutas med en andakt där föräldrar och andra givetvis är välkomna att vara med.

Under din konfirmandtid vill vi att du är med på gudstjänst, församlingsafton eller andakt vid 10 tillfällen. Dessa väljer du själv. Naturligtvis räknas dop, vigsel och begravning in i detta.

Du kommer att få en kyrkogångsbok där du kan skriva in dina besök.

Månadsträffarna och lägren (ett under hösten och två på våren) är obligatoriska. Gruppen medverkar även i en gudstjänst med luciafirande i december och drama på palmsöndagen i april. Konfirmandgruppen kommer även att ansvara för en trivselafton.

Förutom månadsträffarna kan du inbjudas till filmkväll, diskussioner, temakväll och studiebesök. 

Ungdomar i Gideå, Trehörningsjö och Björna församling går tillsammans på högstadiet i Björna, därför har vi valt att samarbetar med Gideå/Trehörningsjö församling i vårt konfirmandarbete.

Ania Winek Albertsson

Ania Winek Albertsson

Själevad, Mo och Björna pastorat

Björna församling, Präst, Arbetsledare

Mer om Ania Winek Albertsson

Präst och arbetsledare, Björna församling