Flicka under konfirmation
Foto: Magnus Aronsson /Ikon

Konfirmation

Vad du tror, vad som är viktigt för dig och vad du vill med ditt liv kan bara du ta ansvar för. Det första du kan göra är att fråga. Att söka dina egna svar. Att helt enkelt konfirmeras.

Livet är fullt av frågor

Vad är egentligen lycka? Vilket ansvar har jag för någon annan? Varför är det så orättvist? Finns Gud? Varför räcker det inte med att vara vacker på insidan? Vad är en bra människa? Är jag en bra människa?
Det finns så många frågor som vi vill ha svar på. Vissa är till och med svåra att ställa. För vem ska man fråga: Duger jag?

Tid och sammanhang

Det är detta som är konfirmandtiden, att under en period, tillsammans med andra, prata kring frågorna. De som ofta kommer i par: rätt och fel, godhet och ondska, liv och död, glädje och sorg, kärlek och svartsjuka.
Vi kanske inte kan svara på allt. Men vi kan lova att du får tid och ett sammanhang att fundera över kyrkans erfarenhet av Gud och dina alldeles egna svar. Att konfirmeras är helt enkelt att ta reda på vad du tror och vad som är viktigt för just dig. Att lära känna mera av dig själv.

Kravlöst

Naturligtvis pratar vi om Gud på konfirmationsträffarna, livets stora frågor inkluderar Gud. Självklart får du veta mer om Jesus och kristen tro, människans värde, vår värld, rätt och fel, ansvar och samhörighet. Vi hoppas att du ska upptäcka Guds kärlek. Tryggheten i att för Gud är du värdefull. I en värld där du ständigt bedöms och ska prestera kan det vara rätt skönt att veta att Guds kärlek är villkorslös. Den kräver inte MVG, vi behöver inget bevisa för att få del av den och alla får rum.
Men du behöver inte veta om du är kristen, eller ens tro på Gud för att vara med.

Vill du konfirmeras?

Efter konfirmationen är de flesta överens om att de genom att fundera kring hur de vill leva och hur de vill vara som människor, har lärt sig mer om vad som ger deras liv innehåll och mening. De har också lärt sig en hel del om kristen tro.
Så livet är fullt av frågor, och en ganska viktig av dem är: Har du funderat på om du vill konfirmeras?

Hur går det till med konfirmationsträffarna?

På många olika sätt. Vi arbetar både i stora och mindre samtalsgrupper. Skapande verksamhet, musik och drama, kan också vara ett sätt att förstå Gud och oss själva bättre. Det är vanligt att åka iväg några dagar på läger.
Träffarna kan ske varje vecka, vardagar eller helger, eller några veckor på sommarlovet. Det finns olika varianter. Du kommer att möta vuxna ledare som du förhoppningsvis kan få förtroende för och som har tid att lyssna och samtala. Du får vara med om gudstjänster i din församling och stämningsfulla andakter.
Allt avslutas med en konfirmationsgudstjänst då själva konfirmationen sker.
Har du funktionshinder eller speciella behov på annat sätt kan du kontakta din församling så att vi tillsammans kan fundera på hur vi ska lösa det på bästa sätt för dig.

Måste jag vara döpt?

Nej, inte för att vara med under själva konfirmandtiden. Konfirmationen är en bekräftelse av ditt dop oavsett om du döps som barn eller under konfirmandtiden. För att bli konfirmerad i den avslutande konfirmationsgudstjänsten måste du vara döpt. Dopet kan då ske någon gång under konfirmandtiden.

Kostar det något att konfirmera sig?

Nej, det kostar inget att konfirmera sig. Om du väljer att åka på längre sommarläger behöver du betala en lägeravgift.

Måste jag vara medlem i Svenska kyrkan?

Du kan vara med i undervisningen och samtalen utan att vara medlem. Det räcker att du är nyfiken. Om du sen vill delta i själva konfirmationen döps du först, och blir på så sätt medlem.

Måste mina föräldrar vara medlem i Svenska kyrkan?

Nej, konfirmationen har med konfirmanden och konfirmandens dop att göra.

Kan man konfirmeras som vuxen?

Ja, det finns konfirmationsgrupper för vuxna. Svenska kyrkan är det samfund som döper flest vuxna, många av dem i samband med konfirmationsundervisning.
Ur folderserien Svenska kyrkan (Verbum)
Du vet väl om att du är värdefull
Du omsluter mig på alla sidor
Blott en dag
Som en härlig gudomskälla
Vår fader
Välsignelsen
Trosbekännelsen