Meny

Var med och forma Själevads distrikt

Alla har vi en uppgift att vara med och forma sin kyrka och församling. På olika sätt kan du bidra till att göra Själevads distrikt levande.

Känner du längtan att vara behövd och vill hjälpa till med något. Det finns uppgifter för alla, du bestämmer själv hur mycket eller lite du vill ställa upp. Du är behövd, välkommen att höra av dig till oss. 

Kyrkans väntjänst

Vill du göra skillnad för en medmänniska sänd av Svenska kyrkan? Då kanske Kyrkans väntjänst är något för dig. Som deltagare i väntjänsten finns du till hands för dem som själva inte kan ta sig ut. Som har behov av någon att få dela sina tankar med. Det kan också vara att ta med dem ut på en promenad i solen eller ett hembesök. Innehållet i mötet sker utifrån vad ni kan ställa upp med och vad den besökte önskar. Hör av dig till diakon Tova Hellström.

Act svenska kyrkan

Är du intresserad av de internationella frågorna? I Själevads distrikt jobbar vi tillsammans för att samla in pengar till de olika projekt som Act Svenska kyrkan stöttar. Här är det bara himlen och våra egna förutsättningar som sätter gränserna för vad man kan hitta på tillsammans kan vi göra skillnad. Har du en rolig idé för insamling eller vill du bidra med dina händer och kompetens. Kontakta diakon Tova Hellström om du vill vara med och arbeta för världen i stort.

Kyrkvärd

Som kyrkvärd tjänstgör du i par med en annan kyrkvärd vid gudstjänster och konserter i Själevads kyrka. Ni tjänstgör en helg åt gången enligt fastställt schema. Era uppgifter är att hälsa välkommen till kyrkan, dela ut psalmböcker, förbereda inför gudstjänsten, ta upp och räkna kollekten med mera. Kontakta Ulla-Britt Sundin om du vill ha mer information.

 

Det finns många fler uppgifter

Det kan vara att baka inför ett kyrkkaffe eller samling. Det kan handla om att hjälpa till med servering vid olika aktiviteter. Affischering och liknande.

Kontaktpersoner

Tova Hellström

Tova Hellström

Själevad, Mo och Björna pastorat

Mer om Tova Hellström

Diakon och arbetsledare i Själevads distrikt och Mo församling