Himlaväsen

Kören för dig som går i förskoleklass till åk 3 på Haffstaskolan

Fredagar kl 12:30 - 13:15 i Haffstaskolans gympasal

Anmälan till Himlaväsen