Meny

Hållbarhet och rättvisa

Svenska kyrkan är en del av en världsvid kyrka där vi tillsammans bär ansvar för att dela skapelsens gåvor på ett rättvist och uthålligt sätt. Därför vill vi i Själevad, Mo och Björna pastorat arbeta för en hållbar värld ur ett miljö- och medmänniskoperspektiv.

Kyrkofullmäktige tog 2015 ett beslut att vårt pastorat ska arbeta för att diplomeras enligt Kyrka för Fairtrade samt miljödiplomeringarna Ljussteget och Svenska kyrkans miljödiplomering. Det har gått alldeles för lång tid men nu är vi på gång och tar våra steg för en hållbarare värld.

På denna sida kan du följa vårt arbete och själv inspireras och utmanas att i ditt eget liv ta steg för en en hållbarare värld.

Varje månad kommer här publiceras det uppdrag som personalen får och som kan bli din utmaning.

Arbetsgruppen för hållbarhet och rättivsa

Johan Drejare

Johan Drejare

Själevad, Mo och Björna pastorat

Hållbarhet och rättvisa, Gullängets distrikt, Barn och ungdomsledare, Församlingspedagog

Tova Hellström

Tova Hellström

Själevad, Mo och Björna pastorat

#paus, Hållbarhet och rättvisa, Själevads distrikt, Mo församling, Arbetsledare, Diakoni, Diakon

Jörgen Viklund

Jörgen Viklund

Själevad, Mo och Björna pastorat

Hållbarhet och rättvisa, Domsjö-Hållänget arbetslag, Vaktmästare