Gullängets distrikt

Det är möjligt att ge sin gåva/kollekt även via Swish och Swishnumret är 123 589 56 36.

Märk inbetalningen med "kollekt", om det inte framgår vad inbetalningen gäller kommer församlingen att skicka pengarna till Svenska kyrkans internationella arbete, enligt församlingens policy för hur omärkta inbetalningar ska hanteras.

Välkommen att kontakta oss