Präst som gör tummen upp

Gudstjänster i Björna

Gudstjänsten är centrum i det kristna livet allt sedan de första kristnas tid.

Till gudstjänsten kommer vi för att möta varandra och Gud. För att be. Och för att hämta kraft. Gud frågar inte efter hur du lever ditt liv eller hur andlig du är. Gudstjänster med nattvardsfirande kallas mässa.

Ljuset i vår tid

Nya året är här- det startade med ovanligt stora mängder snö och en sträng kyla. Men den vita snön med alla sina vackra och olika snöflingor kan påminna oss om att ljuset fortfarande existerar och att soliga vårvinterdagar är på väg. Det är inte bara snö som ger oss ljus i vintertid. Det finns naturligtvis många andra saker och händelser som får oss att uppleva ljuset i tider som många av oss upplevde som mycket svåra under det gångna året. Vi kan försöka se det ljusa i allt som är närvarande här och nu, i vetskap om att förändringen och hjälpen är på väg. Det vi har lärt oss under 2020 är att vi behöver varandra mer än någonsin för att skapa ljus i tillvaron. I den kristna traditionen påminns vi om ljuset genom Jesu födelse. På samma sätt som att glädjen över ett nyfött barn är total och överväldigande rik på kärlek och hopp inför framtiden. ”Ni är världens ljus” är Jesu berömda ord till oss! Dessa ord blev bokstavliga och mycket aktuella för alla som vårdades för Covid-19 av bl.a. sjukvårdspersonal. Ett sådant ljus kan vi alla hjälpa till med att påminna om. Vi behöver bara öppna våra perspektiv på var ljuset finns och hur vi kan se det.

Ania Winek Albertsson

Tredje söndagen efter trefaldighet

Tema

Förlorad och återfunnen

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Mika kapitel 7, vers 18-20

Vilken gud är som du, du som tar bort skuld och förlåter synd hos dem som är kvar av din egendom. Din vrede består inte för alltid, du vill helst visa nåd. Du förbarmar dig över oss på nytt och utplånar våra brott, du kastar alla våra synder i havets djup. Du skall visa Jakob trohet och Abraham nåd enligt den ed du i forna dagar gav våra fäder.

Epistel

Romarbrevet kapitel 5, vers 6-11

Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa, när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig — kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod skall vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då skall vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Ja inte bara det, vi har vår stolthet i Gud tack vare vår herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har vunnit försoningen.

Evangelium

Lukasevangeliet kapitel 15, vers 1-7

Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sade: ”Den mannen umgås med syndare och äter med dem.” Då gav han dem denna liknelse: ”Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de nittionio i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det? Och när han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: Gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er: på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över nittionio rättfärdiga som inte behöver omvända sig.

Psaltaren

Psaltaren psalm 119, vers 170-176

Låt min bön nå fram till dig, rädda mig, som du har lovat. Över mina läppar skall lovsång flöda, ty du lär mig dina stadgar. Min mun skall besjunga ditt ord, ty alla dina bud är rättfärdiga. Låt din hand bli mig till hjälp, ty jag har valt dina befallningar. Jag längtar efter din räddning, Herre, din lag är min lust. Låt mig leva för att prisa dig, låt dina lagar vara min hjälp. Jag har gått vilse som ett bortsprunget får. Sök rätt på din tjänare, ty jag har inte glömt dina bud.

Har du frågor eller vill komma i kontakt med vår församlingspräst?

Ania Winek Albertsson

Ania Winek Albertsson

Själevad, Mo och Björna Pastorat

Mer om Ania Winek Albertsson

Komminister, Präst Björna församling