Foto: Tova Hellström

Gudstjänster i Mo

På söndagar och helgdagar firas gudstjänst i kyrkan/församlingshemmet och i Bönhuset i Gottne.

Kontaktperson:

Marina  Gustafsson

Marina Gustafsson

Själevad, Mo och Björna pastorat

Mer om Marina Gustafsson

Präst i Mo