Meny

Gravskick

Med gravskick menas olika typer av gravar. Inom pastoratets kyrkogårdar finns följande gravskick:

Kistgravplats

Gravplats med gravrätt för en eller flera kistor med utrymme för gravsten och blomplantering. Även urnor och askor kan gravsättas. En gravplats upplåts med 25 års gravrätt räknat från senast gravsatte med möjlighet till förlängning då gravrättstiden utgått. Med gravrätten följer ansvar för skötseln av gravplatsen. I stället för att sköta gravplatsen själv, kan man köpa den tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen.

Urngravplats

Gravplats avsedd för en eller flera urnor. I övrigt gäller motsvarande som för kistgravplats.

Askgravplats

Gravplats med begränsad gravrätt under 25 år. Namnplatta i brons eller granit sätts upp på särskilda ställen, och man har del i en gemensam gravanläggning med plantering som sköts av kyrkogårdsförvaltningen. Möjlighet att själv sätta blommor och gravljus finns på anvisade platser. I askgravar gravsätts både askor och urnor.

Minneslund

Minneslunden är ett gravskick utan gravrätt och tidsbegränsning. Gravsättning av askan görs anonymt och utan anhöriga. Gemensamma arrangemang för egna blommor och gravljus finns i anslutning till platsen.

Muslimska gravplatser

Inom Själevads kyrkogårds norra område finns ett särskilt gravkvarter, Lärken, som är avsett för gravsättning av avlidna med muslimsk trostillhörighet. Särskilda regler, utöver de som gäller för våra övriga kistgravar, gäller. 

PDF för utskrift: Våra gravar

                            

 

 

ORDLISTA

Lapidarium? Exhumering? Askgravlund? Kolumbarium? Inom begravningsverksamheten finns en mängd olika begrepp som kan behöva förklaras. I länken nedan finns den senaste utgivna sammanställningen.

Begrepp i begravningsverksamheten