Meny

Församlingsexpeditionen i Björna

Församlingsexpeditionen Björna


Öppettider: Helgfria onsdagar 10.00- 12.00
Telefon: 0662-51 35 30
Besöksadress: Björna församling, Järnvägsgatan 6, 890 50 Björna
Postadress: Själevad, Mo och Björna pastorat, Box 54, 894 22 Själevad
E-postadress: sjalevad.mo.bjorna.pastorat@svenskakyrkan.se

För hyra av lokal samt bokning av begravning, vigsel och dop kontakta Pastorsexpedition i Själevad, 0660-594 20.

Minnesgåvor

Vi hjälper er att förmedla minnesgåvor till följande fonder avgiftsfritt vid begravningsgudstjänster i Själevad, Mo & Björna Pastorat:

ACT Svenska kyrkan (Svenska kyrkans internationella arbete)
Svenska kyrkan i utlandet  
Björna kyrkas blomsterfond  
Björna församlingshemsfond
Nylidens kapellfond
EFS Mittnorrland
Dekarsögården  

OBS!
Vid förmedling av minnesgåvor till ovan nämnda fonder vid begravningsgudstjänster utanför Själevad, Mo och Björna Pastorat tillkommer en förmedlingsavgift på 20 kr.

För att ge en gåva ska man besöka, ringa eller maila oss. När man varit i kontakt med oss så ska man betala sin gåva till bankgironummer 636-6793. Märk er betalning med den avlidnes namn, vart begravningen kommer hållas, vilken fond man ger till samt vem gåvan är ifrån.