Meny

Domsjö-Hållängets distrikts kyrkor

Själevads församling är uppdelad i tre geografiska distrikt med lokal verksamhet och kyrka. De olika distrikten är Själevad, Gullänget och Domsjö-Hållänget. På denna sida hittar du information om Domsjö kyrka och Hållängets kyrka

DOMSJÖ KYRKA

Domsjö kyrka är en gåva av Mo & Domsjö AB. Den invigdes 3:e söndagen i advent 1966 av biskop Ruben Josefson. Kyrkan är ritad av SAR Hakon Ahlberg, Stockholm. Kyrkorummet påminner om de gamla basilikorna från 300-talet, med ljusinsläpp strax under taket och med såväl huvudskepp som sidoskepp, avgränsade från varandra genom pelare. Dessa bär samtidigt upp den längsgående läktaren. Kyrkklockorna är gjutna av Bergholtz Klockgjuteri, Sigtuna. Orgeln är byggd av Grönlunds Orgelbyggeri, Gammelstad och har 13 stämmor. Det korsformade fönstret ovanför predikstolen med bl. a evangelistsymbolerna är ett arbete av professor Einar Forseth, Stockholm, och består av hugget och limmat glas. Korväggsgobelängen är utförd av textilkonstnärinnan Britta Rendahl, Uppsala. Motivet är hämtat ur SvPs 34:1 "Vänligt över jorden glänser strålen av ett himmelskt hopp, stilla inom tidens gränser evighetens sol går opp." Kyrksilvret har komponerats och utförts av silversmeden Martin Öhman, Lycksele.
 
Kyrkans utformning har en djup religiös symbolik. De tjocka väggarnas avskärmning från denna världs mångsyssleri hjälper människan att möta Gud i bön och sång. Domsjö kyrka är inte bara en arkitektoniskt och teologiskt tankeväckande skapelse, den vill vara en levande kyrka i dagens samhälle dit människor kan komma med sina frågor och möta det tidlösa budskapet om förlåtelse, tro och hopp.

Domsjö Församlingsgård
Bagges väg 10
892 43 Domsjö
0660-535 10

GUDSTJÄNSTER I DOMSJÖ KYRKA

I Domsjö kyrka firas gudstjänst tre söndagar i månaden. kl 11.00 eller 17.00. Våra gudstjänstformer alternerar huvudsakligen mellan Mässa (alltså en gudstjänst med nattvard), Gudstjänst (dvs gudstjänst utan nattvard) och Psalmgudstjänst.  Andra former, som t.ex. Familjegudstjänst förekommer också.

HÅLLÄNGETS KYRKA

Hållängets kyrka och Hållängets skola finns i samma byggnad. Denna byggdes 1993 som ett samarbete mellan Själevads församling och Örnsköldsviks kommun. Hållängets skola inrymmer barnomsorg, låg- och mellanstadium. Att vi finns i samma byggnad ger god möjlighet till samverkan med skolan.

GUDSTJÄNSTER I HÅLLÄNGETS KYRKA

Hållängets kyrka är i mångt och mycket en ”vardagskyrka”. Varannan onsdag under terminstid är det kl 12.00 Gudstjänst i Kyrksalen med efterföljande sopplunch med olika programpunkter. "Mässa för LITEN och stor" firas också några gånger under året på söndagar där barnen står extra mycket i fokus

ÖVRIGA GUDSTJÄNSTER I DOMSJÖ-HÅLLÄNGETS DISTRIKT 

Till Domsjö - Hållängets distrikt hör också Sundhem där andakt hålls varannan tisdag kl 15.00.