Meny

Diakoni i Björna

Diakonins uppgift är att tjäna medmänniskan. Vi vill gestalta detta genom att ge människor stöd och hjälp vid kris och sjukdom, bedriva aktiv uppsökande verksamhet, erbjuda mötesplatser som skapar kontakter.

MEDmänniska !

Vill du göra något för de äldre och ensamma i vår församling?
Behöver du, eller någon i din närhet, få hembesök eller telefonsamtal?

Kontakta oss

Susanne Olofsson

Susanne Olofsson

Själevad, Mo och Björna pastorat

Ania Winek Albertsson

Ania Winek Albertsson

Själevad, Mo och Björna pastorat