Kupade händer med ett tänt ljus

Diakoni i Björna

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete.

Diakonins uppgift är att tjäna medmänniskan. Vi vill gestalta detta genom att ge människor stöd och hjälp vid kris och sjukdom, bedriva aktiv uppsökande verksamhet, erbjuda mötesplatser som skapar kontakter.

MEDmänniska !

Vill du göra något för de äldre och ensamma i vår församling?
Behöver du, eller någon i din närhet, få hembesök eller telefonsamtal?

Välkommen att kontakta oss

Susanne Olofsson

Susanne Olofsson

Själevad, Mo och Björna pastorat

Mer om Susanne Olofsson

Diakoniassistent, Björna och Mo

Ania Winek Albertsson

Ania Winek Albertsson

Själevad, Mo och Björna pastorat

Mer om Ania Winek Albertsson

Präst och arbetsledare, Björna församling