Sytråd för handarbete

Mötesplatser i Mo

Tisdagsgruppen

Träffas i Mo församlingshem 9:30 – 11:30 varje vecka.
Vi handarbetar till förmån för Svenska kyrkans Internationella arbete.

Ansvarig för tisdagsgruppen i Mo: Susanne Olofsson

Sygruppen

Träffas i Gottne bönhus torsdagar udda veckor 9:30 – 11:30.

Tycker du om att handarbeta och att göra en insats för att lindra nöden i världen, kom med i den grupp som passar dig bäst!

För sygruppen i Gottne ansvarar: Evy Jonsson telefon 0660-921 97

 

Övriga aktiviteter annonseras i Tidningen 7 onsdagar.
Susanne Olofsson

Susanne Olofsson

Själevad, Mo och Björna pastorat

Mer om Susanne Olofsson

Diakoniassistent, Björna och Mo