Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Själevad, Mo och Björna pastorat Besöksadress: Hampnäsvägen 36, 89431 SJÄLEVAD Postadress: Box 54, 89422 SJÄLEVAD Telefon:+46(660)59400 E-post till Själevad, Mo och Björna pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Styrelse/förtroendevalda

förtroendevalda (STYRELSE)

Kyrkofullmäktige är beslutande organ i Själevad Mo Björna pastorat. Själevad Mo Björna kyrkoråd är det verkställande organet. Själevad, Mo och Björna församlingar bildar tillsammans ett pastorat och är en av de största pastoraten i Härnösands stift. Församlingsråden i pastoratet är följande; ett i Själevad, ett i Björna och ett i Mo.

Pastoratet har ansvar för ekonomi, personal, fastighetsförvaltning och begravningsverksamhet samt ett övergripande ansvar för församlingarnas grundläggande uppgift inom pastoratet.  

De grundläggande uppgifterna inom pastoratet är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Församlingsinstruktioner med mål och inriktning ligger till grund för arbetet inom församlingarna/distrikten och är framtagna av kyrkoherde, anställda och förtroendevalda.  

Pastoratet har det övergripande ansvaret för dessa tre församlingar. Den är arbetsgivare för de anställda i pastoratet och har det grundläggande ansvaret för de fasta egendomarna såsom kyrkor, församlingslokaler, kyrkogårdar och begravningsplatser. Pastoratet är också huvudman för begravningsverksamheten .