Kupade händer med ett tänt ljus

Diakoni i Gullänget

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete.

Diakonins uppgift är att tjäna medmänniskan. Vi vill gestalta detta genom att ge människor stöd och hjälp vid kris och sjukdom, bedriva aktiv uppsökande verksamhet, erbjuda mötesplatser som skapar kontakter.

Vill du att jag ska besöka dig eller någon annan så hör av dig. En diakon har tystnadsplikt, så du vågar prata om det som är jobbigt och svårt.

Susanne Kallin

Susanne Kallin

Själevad, Mo och Björna pastorat

Arbetsledare, Gullängets distrikt, Diakoni, Diakon

Mer om Susanne Kallin

Arbetsledare, Diakon, Gullängets distrikt