Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Själevad, Mo och Björna pastorat Besöksadress: Hampnäsvägen 36, 89431 SJÄLEVAD Postadress: Box 54, 89422 SJÄLEVAD Telefon:+46(660)59400 E-post till Själevad, Mo och Björna pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Om Svenska kyrkan i Själevad, Mo och Björna pastorat

Välkommen till vår hemsida och vår verksamhet! Svenska kyrkan Själevad Mo Björna vill vara en kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra. Vi har verksamhet i tre församlingar där det bor sammanlagt cirka 22.000 människor. De flesta av dem, det vill säga ca 80%, är medlemmar i Svenska kyrkan.

Pastoratet med tre ingående församlingar
Svenska kyrkan Själevad Mo Björna är ett pastorat bestående av Själevads församling, Mo församling och Björna församling. Själevads församling är uppdelad i tre geografiska distrikt; Själevad, Gullänget och Domsjö-Hållänget.

Kyrkofullmäktige
Pastoratet har det övergripande ekonomiska ansvaret för dessa tre församlingar, är arbetsgivare och är ansvarig för fasta egendomar som exempelvis kyrkor, församlingslokaler, kyrkogårdar och begravningsplatser. Samfälligheten är också huvudman för begravningsverksamheten. Det finns kyrkogårdar i alla tre församlingar; Själevads kyrkogård, Mo kyrkogård respektive Björna kyrkogård. Det är kyrkofullmäktige som handhar ärenden som handlar om övergripande ekonomi, personal, fastigheter, kyrkogårdar och kyrkogårdsverksamhet.

Ett kyrkoråd och tre församlingsråd
I pastoratet väljer kyrkofullmäktige ledamöter till ett gemensamt kyrkoråd. Församlingarna Själevad, Mo och Björna har dessutom var sitt församlingsråd.

Kärnverksamhet
De grundläggande uppgifterna inom samfälligheten är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Församlingsinstruktionen med mål och inriktning ligger till grund för arbetet inom församlingarna/distrikten och är framtagna av kyrkoherde, anställda och förtroendevalda.

Vision
Själevad, Mo och Björna pastorat vill vara en öppen gemenskap med möjlighet att växa i tro på Jesus Kristus.

Närvaro
Guds närvaro i världen föregår allt annat och kyrkans uppdrag är att ge rum för den närvaron i livets alla skeden. Svenska kyrkan finns i hela Sverige samt är en del i den världsvida kyrkan och vill erbjuda möjligheter till stöd, eftertanke, engagemang och tro.

Öppenhet
Svenska kyrkan vill vara en öppen folkkyrka som välkomnar var och en som söker sig till henne - troende, sökare eller tvivlare, medlem eller icke medlem. Kyrkan vill vara öppen för eftertanke, stillhet och samtal kring liv, tro och tvivel. Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang.

Hopp
Svenska kyrkan vill inspirera till framtidstro i både ljusa och mörka stunder samt bidra till att var och en kan få uppleva sitt liv som meningsfullt. Varje människa är skapad till Guds avbild och har rätt till ett värdigt liv.

Peter Persman, kyrkoherde
Peter Persman

Peter Persman

Själevad, Mo och Björna pastorat

Mer om Peter Persman

Kyrkoherde, Själevad, Mo och Björna pastorat