Meny

Gudstjänster i Gullänget

I Svenska kyrkan har barnen en särställning och det är viktigt för oss i Gullängets kyrka och vi låter detta märkas i såväl vår vardagsverksamhet som i gudstjänstlivet. Därför har vi varannan söndag kl 11:00 gudstjänst eller mässa och söndagskyrkis. Vi startar gemensamt, sen går barnen och barnledare ner till barnlokalerna och har barnkyrka medan gudstjänsten eller mässan fortsätter i kyrkorummet. När vi är färdiga fikar alla tillsammans. Vi vill att alla skall ha möjlighet till ett regelbundet gudstjänstliv, även barn och barnfamiljer.
Vid mässa genomför vi nattvard. Gudstjänsterna annonseras i tidningen 7.

I Gullängets kyrka har vi ett nära samarbete med Öviksbygdens EFS och vi delar gudstjänstliv och annan verksamhet med varandra. Vi upplever oss vara litet av en smältdegel där olika traditioner och uttryck kan och får mötas. 

I våra gudstjänster medverkar vid olika tillfällen konfirmander, unga ledare, kyrkokören, Soulchildren och inslaget av ideella i gudstjänsten är en viktig del av vår idé om ett gemensamt gudstjänstliv som rymmer tankar och uttryck från det levda livet. Trösklarna in till våra gudstjänster vill vi ska vara lågt och vill man bidra i eller göra något i gudstjänsten är det mycket välkommet.  

Ungefär en gång i månaden på onsdagar har vi Taizegudstjänst där sången är det centrala. 

Gudstjänstformen har sitt ursprung i ett ekumeniskt 
kloster som finns i byn Taize i Frankrike. Detta är en meditativ gudstjänstform.

På onsdagar har vi också missionscaféer till förmån för insamling samt bön och bibelsamtal.

Ibland genomförs gudstjänster med ett särskilt tema för ögonen som lyfts 
och förtydligas. Exempel på temagudstjänst är när vi bjuder in de barn som döpts under året och då är dopet och barnet i fokus. 

Varför firar vi gudstjänst? 
Vi samlas till gudstjänst för att vi tror att gemenskapen med Jesus Kristus i centrum kan skapa mening och sammanhang för våra liv. Ord, böner, nattvard, psalmer, sång och reflektioner kan ge oss stöd, tröst och styrka i det levda livet. De kristna traditionerna har hjälp oss att skapa sammanhang och uttolka våra liv i mycket lång tid detta trycker vi är viktigt att föra vidare. Och inte minst får vi träffas och ha roligt tillsammans när vi firar gudstjänst eller mässa.

Vigsel och dopgudstjänster har vi också i vår kyrka.

Be för mig> Läs mer