Meny

Bön - hjärtats samtal med Gud

Bönen har inga gränser, bestämda former, utvalda platser eller speciellt språk. Alla kan be, när som helst, var som helst och om vad som helst. Till och med här på webben kan du be, dela dina böner med andra och ta del av vad andra ber om.

Om vad ber man?
Man kan be om vad som helst. Gud är förvisso ingen jultomte som kommer med allt man önskar sig. Men Gud lyssnar och är nära.
Var ber man?
De flesta samtal med Gud sker mitt i vår vardag, mellan hem, jobb och skola eller i naturen.
Hur ber man?
En del ber i ensamhet, andra ber tillsammans med andra. När bedjaren själv tar plats i orden blir bönen levande. Detta kan uppnås oavsett om bedjaren ber en skriven/färdigformulerad bön eller om bedjaren ber en egen fritt formulerad bön. Ibland kanske vi behöver ta del av andras skrivna/färdigformulerade böner. Det finns inget som säger att det är ”bättre” att be fritt och inspirerat ur hjärtat. Det kan dessutom vara svårt att be fritt och inspirerat ur hjärtat ibland, vi kanske varken orkar eller vågar formulera oss eller helt enkelt inte finner orden. Ibland får vi själva bära orden, ibland får orden bära oss.
Vem ber?
Många människor ber. En del ber väldigt ofta, andra ber oerhört sällan och majoriteten ber med någon frekvens där mittemellan. En del tror på Gud, andra tror du på något, och somliga tror inte alls. Det kan kännas skönt att be oavsett vad vi tror på eller inte tror på.
Varför be?
Vi är ofta omgivna av en massa ljud och intryck och det skapar behov av oaser, platser och stunder för stillhet, eftertanke och meditation. Bönen kan vara ett sätt att landa i eftertankens oaser.
Vad är bön?
Bön kan förklaras som hjärtats samtal med Gud, eftersom bönen lyfter fram det som är närmast hjärtat. Så som vi ber, så upplever vi oftast livet. Bön kan exempelvis vara ett rop i förtvivlan eller en lovsång i tacksamhet. Att be kan vara ett sätt att gråta eller att förundras. Det kan vara ett sätt att få lyfta av det tunga och få förlåtelse. Ofta är bönen ett sätt att bevara och stärka sitt hopp.