Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Själevad, Mo och Björna pastorat Besöksadress: Hampnäsvägen 36, 89431 SJÄLEVAD Postadress: Box 54, 89422 SJÄLEVAD Telefon:+46(660)59400 E-post till Själevad, Mo och Björna pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Björna församling

VÄLKOMMEN !

Gudstjänsten är centrum i det kristna livet allt sedan de första kristnas tid. Till gudstjänsten kommer vi för att möta varandra och Gud. För att be. Och för att hämta kraft. Gud frågar inte efter hur du lever ditt liv eller hur andlig du är. Gudstjänster med nattvardsfirande kallas mässa.

Gudstjänster Björna

Gudstjänsten är centrum i det kristna livet allt sedan de första kristnas tid. Till gudstjänsten kommer vi för att möta varandra och Gud. För att be. Och för att hämta kraft. Gud frågar inte efter hur du lever ditt liv eller hur andlig du är. Gudstjänster med nattvardsfirande kallas mässa.

Barnverksamhet är bland det viktigaste vi har i Svenska kyrkan. 
Jesus sa ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som de.”

Barn och ungdom i Björna

Barnverksamhet är bland det viktigaste vi har i Svenska kyrkan. Jesus sa ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som de.”

Diakonins uppgift är att tjäna medmänniskan. Vi vill gestalta detta genom att ge människor stöd och hjälp vid kris och sjukdom, bedriva aktiv uppsökande verksamhet, erbjuda mötesplatser som skapar kontakter.

Diakoni i Björna

Diakonins uppgift är att tjäna medmänniskan. Vi vill gestalta detta genom att ge människor stöd och hjälp vid kris och sjukdom, bedriva aktiv uppsökande verksamhet, erbjuda mötesplatser som skapar kontakter.

Musik berikar

Vid dop, vigsel och begravning erbjuder församlingen solosång. Dessutom ingår in- och utgångsmusik vid vigsel och begravning. Orgeln vill förstärka den stämning som finns i gudstjänsten, allt från långfredagens sorgsna framtoning till påskdagens jublande.

Musik i Björna

Musik berikar Vid dop, vigsel och begravning erbjuder församlingen solosång. Dessutom ingår in- och utgångsmusik vid vigsel och begravning. Orgeln vill förstärka den stämning som finns i gudstjänsten, allt från långfredagens sorgsna framtoning till påskdagens jublande.

I Björna församling innebär konfirmationsträffarna en vandring med kompisarna och med medarbetarna i kyrkan. Vi följs åt under ett läsår genom kyrkans högtider och traditioner.

Konfirmation i Björna

I Björna församling innebär konfirmationsträffarna en vandring med kompisarna och med medarbetarna i kyrkan. Vi följs åt under ett läsår genom kyrkans högtider och traditioner.

Björna kyrkogård ligger i anslutning till Björna kyrka i Björnaby, strax utanför Björna samhälle. Här finns kistgravplatser, askgravplatser och en minneslund. Totalt finns det c:a 1 100 upplåtna enskilda gravplatser.

Björna kyrkogård

Björna kyrkogård ligger i anslutning till Björna kyrka i Björnaby, strax utanför Björna samhälle. Här finns kistgravplatser, askgravplatser och en minneslund. Totalt finns det c:a 1 100 upplåtna enskilda gravplatser.

Det är vi som arbetar i Björna församling. Här kan du hitta våra telefonnummer och e-post adresser om du vill ha kontakt.

Therese Hansson Dahlberg

Therese Hansson Dahlberg

Själevad, Mo och Björna pastorat

Barn- & ungdomsledare (församlingsassistent), Björna församling, Administration, Församlingassistent

Hanna Mattebo

Hanna Mattebo

Själevad, Mo och Björna pastorat

Barn- & ungdomsledare (församlingsassistent), Björna församling, Församlingassistent

Everth  Nilsson

Everth Nilsson

Själevad, Mo och Björna pastorat

Vaktmästare, Björna kyrkogård, Kyrkogårdspersonal

Susanne Olofsson

Susanne Olofsson

Själevad, Mo och Björna pastorat

Diakoni, Mo församling, Björna församling, Diakoniassistent

Inger Persson

Inger Persson

Själevad, Mo och Björna pastorat

Björna församling, Vaktmästare

Sara  Sjöberg

Sara Sjöberg

Själevad, Mo och Björna pastorat

Musiker, Björna församling, Kantor

Ania Winek Albertsson

Ania Winek Albertsson

Själevad, Mo och Björna pastorat

Björna församling, Präst, Arbetsledare