Ljus tända vid en kista

Begravning

Vi håller begravningsgudstjänst för att säga farväl, överlämna en människa till Gud och säga tack. Men begravnings-gudstjänsten är också något att hämta kraft ur.

Ur folderserien Svenska kyrkan (Verbum)

Vem bestämmer om begravningen?

Det gör dödsboet. Ibland kan det vara svårt att komma överens om praktiska frågor, det är tråkigt för alla inblandade. För att begravningen ska bli ett så fint minne som möjligt råder Svenska kyrkan att man går varandras till mötes. Bjud gärna in en präst eller begravningsentreprenör så tidigt som möjligt.

Om man inte är medlem i Svenska kyrkan, hur ordnas begravningen?

Genom kommunens försorg kan de anhöriga ordna en borgerlig begravning, en icke-kyrklig akt. Om de anhöriga ändå önskar förlägga begravningen till kyrkan kan det eventuellt vara möjligt (om kyrkoherden godkänner det) men det innebär extra kostnader för dödsboet. Det är alltid viktigt att respektera den dödes önskningar och ställningstagande att inte vara medlem i Svenska kyrkan.
Alla som bor i Sverige betalar en begravningsavgift som ger rätt till gravsättning på allmän begravningsplats.

Vilka är skillnaderna mellan kistgrav, urngrav och minneslund?

I kistgravar begravs stoft som inte har kremerats, och man reser en gravsten. I urngravar och minneslund begravs stoft som har kremerats. Skillnaden är att urngraven är utmärkt av en gravsten medan minneslunden är anonym. 

Vad kostar en begravning?

Kyrkorum, präst, kyrkomusiker, vaktmästare och i förekommande fall bärare är kostnadsfritt för medlemmar i Svenska kyrkan. Vill ni ha en sång- eller instrumentalsolist kostar det dock extra. Dödsboet, det vill säga de närmast sörjande, är ansvarigt för kostnader som rör kista, svepning, kistdekoration, transporter och så vidare.

Vilka uppgifter har en begravningsbyrå?

En begravningsbyrå kan hjälpa till med allt praktiskt runt en begravning, men det är alltid de anhöriga som bestämmer vem som ska göra vad. Delaktighet är många gånger betydelsefullt för sorgearbetet.

Vad är en tacksägelsegudstjänst?

En söndag efter dödsfallet sker tacksägelse i kyrkan för den som har varit medlem i Svenska kyrkan. Då läses den avlidnes namn upp mot slutet av den ordinarie gudstjänsten och församlingen samlas i en kort bön för den avlidne medan kyrkans klockor ringer.

Hur anmäler man att man vill ha begravning?

Det är viktigt att snart ta kontakt med den församling den avlidne tillhörde och anmäla dödsfallet och önskan om begravning.

Dagarna som följer

Vid allhelgonahelgen tänder vi tusentals ljus på kyrkogårdarna för dem som inte finns hos oss mer. Sorgen har lika många ansikten som sörjande. Vi människor lever olika liv och vår sorg liknar inte varandras, ändå är saknaden något som förenar oss. Och det som kan bära i vardagens tomhet är Guds löfte om att vi inte är ensamma.

SORGENS MÅNGA ANSIKTEN

Efter begravningsgudstjänsten vittnar många om att sorgen tar en annan skepnad. Vardagen tar över och det kan ofta kännas väldigt tomt. Döden är början på många tankar, svåra och avgörande, ofta om vår egen stund på jorden. Kyrkans präster och diakoner, kyrkans sorge- och anhöriggrupper finns till hands för den som vill dela sin sorg.

Kraften i gemenskap

Att prata är också viktigt för sorgearbetet. Därför är det så bra att fortsätta gemenskapen med en så kallad minnesstund efter begravningen. Hur många som deltar och var samlingen sker är av mindre betydelse och om det blir mat eller inte spelar ingen som helst roll. Det handlar bara om att få tillfälle att fortsätta minnas den döde tillsammans. Att låta sorg och saknad samsas med glädje och tacksamhet.
Tillsammans med prästen får vi genom texter, blommor och musik forma begravningsgudstjänsten så att den lyfter fram den döde. Att fundera runt avskedet är en del av att säga farväl.
Det betyder tyvärr inte att det är enkelt. För många är det ändå en tröst att veta att den man saknar finns i Gud, att det inte är slut här. För vi är mer än våra kroppar. Vi är summan av alla människor vi mött och knutit band med. Vi är mer än vi själva förstår.

En stund av tacksamhet

Vi är en del av den här världen, men vi är också något mer. Vi har en del i något större, vi hör ihop med Gud. Det är egentligen inte farväl vi säger, utan på återseende. Vi får hoppas att den som lämnat oss blir mött av Gud.
Genom begravningsgudstjänsten visar vi också respekt för kroppen. Kroppen kan inte skiljas från människan. Den är vårt hem. Vi lägger kroppen till vila, den går tillbaka till kretsloppet: ”Av jord har du kommit. Jord skall du åter bli.”
Begravningen är en akt av kärlek och respekt för den döde. Vi får tacka för vad den människan gett oss. Vi får be om förlåtelse och försoning för det som inte blev som vi ville och hoppades. Gudstjänstens djupaste ärende är överlämnandet av den döde i Guds händer. Nu sköter Gud hela omsorgen om den människan.
Att samlas till begravningsgudstjänst: familj, släkt, vänner och andra nära, är ett sätt att gemensamt stötta varandra och hämta kraft ur minnet av den som avlidit.
Att ta farväl av en närstående är svårt och tungt. Det ofattbara blir bara glimtvis verkligt när någon som vi älskar går bort.