Barn och unga

Pandemin påverkar fortfarande vår verksamhet. Vissa grupper är igång med utomhusverksamhet. Kolla med respektive församling.