Världsböndagen

Fredagen den 1 mars kl. 14.00

Tema: Slovenien ”Välkomna, allt är färdigt” 

Ekumenisk gudstjänst i Olov Hartmans studiokyrka

Karolina Johansson – diakon i Sigtuna församling

Kaffe och bulle efteråt