Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Pressmeddelande

30 maj 2018

År 2015 startade Sigtuna församling, Sigtuna kommun (genom Sigtuna museum) och Länsstyrelsen i Stockholms län tillsammans ett samarbetsprojekt kring Sigtunas kyrkoruiner kallat: ”Sigtunas ruiner – bevarande och brukande.” Under åren 2015–2017 genomfördes förstudiearbeten och tekniska undersökningar av S:t Pers ruin belägen vid Prästgården, och S:t Olofs ruin intill Mariakyrkan, i syfte att få ett sakligt underlag inför restaureringen. Ruinvårdsprojektets genomförande var därefter tänkt att äga rum under perioden 2015–2018.

Projektet har nu utvecklats på så sätt att en restaurering av båda ruinerna, S:t Olof och S:t Per, i sin helhet för närvarande inte kan genomföras. Först kommer S:t Olof att restaureras, detta arbete beräknas att påbörjas i slutet av maj och vara avslutat i november 2018. Därmed kan de tillfälliga stängslen runt ruinen rivas och ruinen återigen brukas och besökas.

Sigtuna församling har som fastighetsägare av ruinerna, genom ruinvårdsprojektet erhållit ett mycket gott undersökningsmaterial och utarbetat en åtgärdsplan för framtida restaurering även av S:t Pers ruin.

Sigtuna församling, tillsammans med Sigtuna kommun, kommer därför att nu påbörja arbetet med att planera och säkerställa restaureringen också för S:t Pers ruin, alltså ett nytt restaureringsprojekt. 

 

Handlingsplan
2015 – 2017 – Projekteringsarbete
September 2017 – Laserscanning
Maj 2018 – Ställningsbyggande
Juni 2018 – Förberedande undersökningar
Juli 2018 – Restaurering
November 2018 – Slutbesiktning