Orgelkonsert 13 april

Mariakyrkan kl. 16.00

Program

Mathias Kjellgren, orgel.

L. Vierne (1870-1937)
sats 1 Prélude ur Symfoni nr 1

 J. Alain (1911-1940) 
a) Choral dorien
b) Choral phrygien

J.S. Bach (1685-1750)
Koralpartita över ”O Gott du frommer Gott”

C.Franck (1822-1890)
Choral nr 2 h-moll

 

Fri entré - kollekt upptages till musikverksamheten