Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Miniorverksamhet

För barn i lågstadieåldern 7-9 år

Flicka i  hatt
Bild: Pixabay

Läsåret 19/20 kommer Barnkörens lågstadieåldrar och Miniorerna att samarbeta i ett nytt projekt där vi blandar musik, drama och skapande och som till slut resulterar i en minimusikal som kommer att framföras i Mariakyrkan våren 2020.

Vi deltar också i fyra familjegudstjänster under läsåret samt en sommarlovsgudstjänst juni 2020.

Vi träffas onsdagar 14–16 på församlingsgården Munken.

Begränsat antal deltagare. För att få vara med i måste man anmäla sig.

Kontakt: För frågor eller om du vill anmäla dig.

SMS:a eller maila församlingspedagog

Berit Aas Dahlström 070-762 05 91
berit.aas@svenskakyrkan.se