Meditation i fastan

19/3, 26/3, 2/4 och 9/4 kl. 11.00

Meditation i fastan

Under stora fastan ges det möjlighet att meditera över den aktuella söndagens evangelietext, i ignatiansk anda, under ledning av teol. kand. Sanne Frostensson.

Plats:
19 mars, Olov Hartmans studiokyrka.
26 mars, Samtalsrummet i Mariakyrkan.
2 april, Samtalsrummet i Mariakyrkan.
9 april, Samtalsrummet i Mariakyrkan.

Den som mediterar närmar sig sina allmänmänskliga erfarenheter i ljuset av stora fastans evangelietexter, med hjälp av visuell föreställningsförmåga. Här handlar det inte om att betrakta andras möten med den historiske Jesus eller dra teologiska slutsatser, utan om att själv delta i det som utspelar sig.

Ingen djupare avslappning krävs för denna form av bön. Man lyssnar till den aktuella evangelietexten, deltar i tystnaden och ber på det sätt man kan och vill.