Dag om klimatet, ansvar för skapelsen

12 oktober på Munken

Frågan om klimatet...

...och om planetens överlevnad framträder alltmer som en fullständigt avgörande fråga i vår samtid. Har troende människor någon särskild ingång till dessa frågor och kan de religiösa traditionerna ge någon ledning och inspiration till engagemang för vår jords framtid. Lördagen 12 oktober kommer en hearing att hållas på församlingsgården Munken som handlar om dessa frågor. Då kommer Svenska kyrkans nya biskopsbrev liksom påven Franciskus encyklika och skrivelse Laudato Si om klimatet och miljön att behandlas liksom en presentation av hur dessa frågor hanteras inom judendom och islam. Denna dag har förberetts av projektledaren Christer Larsson och kyrkoherde Jakob Tronêt.

Välkommen lördag 12/10

 Föranmälan till lunchen senast 9/10 till: sigtuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Program

 VÅRT ANSVAR FÖR GUDS SKAPELSE I EN KRITISK TID

 • 10.30  Kaffe, te och frukt
 • 11.00  Välkommen, samt introduktion och bakgrund: Kyrkoherde Jakob Tronêt. 
  Moderator: Ärkebiskop emeritus Anders Wejryd
 • 11.05  De stora världsreligionerna och Skapelsen: Professor Bengt Gustafsson
 • 11.25   Skapelsen – vad är det som står på spel: Kyrkoherde Per Larsson
 • 11.50   Islam och synen på skapelsen: Professor emeritus Jan Hjärpe, Lunds universitet och professor Tomas Lindgren, Umeå universitet
 • 12.20 Judiska perspektiv: Författaren Anita Goldman och naturvetaren Ira Löfman
 • 12.45   Den koptiska urkyrkan och de ortodoxa perspektiven: Biskop Thomas, 
  videolänk från Anafora klostret i Egypten
 • 13.00  Vegetarisk lunch med the och kaffe inleds med korta böner för Skapelsen
  från de olika religionerna
 • 14.00  Kristna perspektiv: Kyrkoherde Dominik Terstriep,
  S:ta Eugenia katolska församling och Anders Wejryd
 • 14.40  Från ord till handling:
  Panelsamtal med publiken under ledning av Anders Wejryd
 • 15.40  Vad har vi lärt oss denna dag: Malin Östman, CEMUS
 • 15.55   Avslutning, tack och ev. fortsättning: Jakob Tronêt