Bordssamtal

Tisdagarna den 19/3 och 23/4 kl. 18.30

Bordssamtal

Vi samlas över en bit mat till enkla samtal om dygder, dödssynder och allt däremellan. Christer Larsson (journalist) och Josef Edebol (präst) är med och bordssamtalen hålls på Församlingshemmet Munken tisdagarna 19/3 och 23/4 kl 18.30–19.30. Alla är välkomna!