Återöppnande av S:t Olofs ruin

Lördagen 15 december kl 10.00

Lördagen 15 december kl 10.00 i S:t Olofs ruin på kyrkogården.

Andakt. Information om ruinprojektet. Servering.