Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Seminarium: Suicidprevention och ungas psykiska ohälsa - kyrkan behövs!

Den som lider av psykisk ohälsa eller har självmordstankar har ofta stora existentiella behov. Dessa har kyrkan unika resurser att möta. Vi berättar om hur kyrkan kan arbeta med psykisk hälsa och suicidprevention.

Kyrkan har ett väl utvecklat språk för att bearbeta skuld, skam och andra stora existentiella frågor. Den som lever med psykisk ohälsa behöver kravlösa sammanhang, men är också en viktig resurs och behöver få uppleva sig som det.

Kyrkan möter varje år hundratusentals ungdomar i sin verksamhet och är ett viktigt suicidpreventivt sammanhang för många. I seminariet varvas erfarenheter från kyrkans arbete med unga, som lider av psykisk ohälsa, och uppdateringar av senaste forskningen på området.

När: Torsdag 14 november 2019, 15:00 - 16:00.
Plats: Duetten.
Medverkande: Anders Facks, studentpräst. Frida Carlsson, församlingspedagog.
Arrangör: Linköpings stift, Svenska kyrkan.

Läs mer på MR-dagarnas hemsida.

Tillbaka till hela Svenska kyrkans program på MR-dagarna.