Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Seminarium: Människors egen kraft att tillsammans resa sig ur en kris

Världshälsoorganisationen WHO definierar hälsa som "ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom”. Ett psykosocialt synsätt bygger på tron på människors egen kraft att stötta varandra och återhämta sig vid kriser och katastrofer. Studier visar att när människor kan se sig själva som aktiva deltagare med handlingsutrymme bidrar det till snabbare återhämtning och minskad risk för långvarig psykisk ohälsa.

Act Svenska kyrkan har utvecklat en särskild kompetens inom psykosocialt stöd och är globalt erkänd. När katastrofer inträffar utformas insatser på ett sätt som involverar människor det berör i alla steg av arbetet. Det kan handla om skapa naturliga mötesplatser och aktiviteter som bidrar till en känsla av normalitet, struktur och mening i tillvaron. Att vara en del av ett sammanhang och själva kunna påverka sin situation stärker återhämtning och tilltron till framtiden.

I samband med flyktingmottagandet i Sverige 2015 påbörjade Svenska kyrkan att kontextuellt anpassa dessa erfarenheter och metoder från globala humanitära insatser till en svensk kontext till goda resultat.

I detta seminarium ges en fördjupad inblick i vad psykosocialt stöd innebär i relation till ett holistiskt sätt att se på människan, och hälsa och hur det kan utformas rent praktiskt. Det blir ett samtal mellan praktiker internationellt och nationellt som delar erfarenheter om att möta människor i kris och från ett psykosocialt arbete. Syftet med samtalet är att förmedla de erfarenheter som kommit ur arbetet, att vi är alla människor och har liknande behov och reaktioner och att ett bemötande är ofta detsamma både i ett flyktingläger i Uganda som på centralen i Malmö i samband med flyktingmottagandet i Sverige. Samtalet leds av Marika Griehsel, journalist och filmmakare som har arbetar i humanitära kontexter.

När: Fredag 15 november 2019, 13:00 - 14:00
Plats: Studion.
Medverkande: Else Berglund, Giovanni Rojas, Anna Ekelund. Moderator: Marika Griehsel.
Arrangör: Act Svenska kyrkan.

Läs mer på MR-dagarnas hemsida.

Tillbaka till hela Svenska kyrkans program på MR-dagarna.