Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Seminarium: Barnets rätt att leva i existentiell trygghet

Barnkonventionen blir lag i Sverige 2020. Hur kommer Sverige säkerställa att barnet får sin rätt till andlig utveckling tillgodosedd? Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder där den andliga dimensionen inom den personliga utvecklingen endast har fått utrymme i den privata sfären.

I barnkonventionen artikel 27 står det att ”Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn till den levnadsstandard som krävs för barnets psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling”. Kommer den nya lagen i form av barnkonventionen påverka kommunens arbete bland barn och unga?

Medverkande talare kommer var och en för sig dela med sig av sin forskning och tankar kring barnets andliga utveckling och rätt till existentiell trygghet, men också delta i ett panelsamtal.

När: Fredag 15 november 2019 14:30 - 16:00.
Plats: Duetten.
Medverkande: Maria Klasson Sundin, Elias Aguirre, Pia Strömqvist. Moderator: Helena Sederström.
Arrangör: Linköpings stift och Linköpings Domkyrkopastorat.

Läs mer på MR-dagarnas hemsida.

Tillbaka till hela Svenska kyrkans program på MR-dagarna.