Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Seminarieprogram Bokmässan 2017

Svenska kyrkan är med och arrangerar arton stora 45-minutersseminarier under de fyra mässdagarna. Nedan följer beskrivningar, medverkande och tidpunkter. Seminariekort krävs.

Torsdag

Demokratin är min älskling – möt Joachim Gauck

13.00–13.45
To1300.5

Joachim Gauck var till helt nyligen förbundspresident i Tyskland. Han är luthersk präst och gjorde sig känd som medborgarrättskämpe i Östtyskland i samband med den så kallade Fredliga revolutionen 1989. När Joachim Gauck var barn dömdes hans far till 25 års straffarbete för spionage och antisovjetisk uppvigling och deporterades till Sibirien. Först 1955 tilläts fadern återvända till Tyskland där livet för en regimkritikers familj var mycket kringskuret. Gauck möter ärkebiskop Antje Jackelén i ett personligt samtal om att växa upp och leva i ett Europa i förändring, och om tro, politik, integritet och framtidshopp. Och om de texter, erfarenheter och människor som bildat honom.

Medverkande:
Joachim Gauck
Antje Jackelén

Språk: engelska

Arr: Svenska kyrkan

En rak linje från Luther till nazismens antisemitism?

14.00–14.45
To1400.6

Martin Luthers förhållningssätt gentemot det judiska folket förändrades under hans liv. Från att ha uttryckt oro över judarnas situation i Europa kom han att fördöma det judiska folket och uppmuntra till förföljelse av judar. Judar var mindre värda eftersom de inte lät sig omvändas och avvisade tanken på Jesus som Messias. Finns det en koppling mellan Luthers tänkande och nazismen? Idéhistorikern Stéphane Bruchfeld och teologen Jesper Svartvik samtalar med etikern Elisabeth Gerle om hur denna påverkan i så fall ser ut. Och om hur Svenska kyrkan kan se Luther som en andlig förgrundsgestalt, trots historien.

Medverkande:
Stéphane Bruchfeld
Jesper Svartvik
Elisabeth Gerle

Samtalsledare: 
Per Svensson, författare och journalist.

Arr: Svenska kyrkan

Bibeln och Bok Happy Meal

15.00–15.45
To1500.6

– två svenska läsfrämjande satsningar På 50 år med start år 1686 när kyrkolagen infördes, lärde sig svenskarna att läsa. Unikt tidigt. Det skedde bland annat genom husförhören och påbudet att folket skulle lära sig att läsa Luthers lilla katekes. Många utländska besökare förvånades över att allmogen kunde läsa en bok. 300 år senare sprids barn- och bilderböcker av Läsrörelsen med mottot ”Ge dina barn ett språk” genom Bok Happy Meal. Mellan åren 2001 och 2017 i en upplaga på över 20 miljoner böcker. Utgångspunkten var föräldrars minskade läsning för sina barn och en hotande språkfattigdom.

Medverkande: Elisabet Reslegård som är ordförande i föreningen Läsrörelsen, Antje Jackelén, ärkebiskop Svenska kyrkan, Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap med inriktning på läs- och lärprocesser vid Uppsala universitet samt Sven-Eric Liedman, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet.

Medverkande:
Elisabet Reslegård
Antje Jackelén
Caroline Liberg
Sven-Eric Liedman

Moderator:
Ingrid Elam, litteraturkritiker och professor i litterär gestaltning vid Göteborgs universitet.

Arr: Läsrörelsen och Svenska kyrkan

Bildningskommissionen

17.00–17.45
To1700.2

Bildning är ett komplicerat begrepp. För många står det för en frigörande process. Med hjälp av kunskap kan människan utvecklas som människa, ta aktiv del av världen och leva ett gott liv. Hon får träda ur ”sin självförvållade omyndighet” som filosofen Immanuel Kant skrev. Andra förknippar bildning med ett borgerligt ideal och etnocentriska och patriarkala förtryckande strukturer. Så är bildningsbegreppet verkligen användbart idag? Idéhistorikern

Anders Burman, författaren Göran Greider samt författaren och litteraturvetaren Ebba Witt-Brattström, aktuell med boken Kulturkvinnan, bildar en tillfällig bildningskommission och vrider och vänder på begreppet. Vad vill de behålla och vad vill de göra upp med? Och kan man tänka sig ett riktigt bra och produktivt begrepp som kunde ersätta begreppet bildning? Hur skulle det se ut?

Medverkande:
Anders Burman
Göran Greider
Ebba Witt-Brattström

Samtalsledare: 
Erika Hedenström, kultursekreterare Svenska kyrkan.

Arr: Svenska kyrkan och Norstedts

Fredag

Algoritmbubblornas tid

10.00–10.45
Fr1000.7

Sant eller falskt – det tycks i medievärlden spela allt mindre roll. Vi söker selektivt information som bekräftar eller rent av förstärker våra egna åsikter och verklighetsbilder. Allt tyder på att vi är på väg in i ett Post Truth Society. Hur går det med bildningen där? Vem bryr sig i en värld, där den information som förmedlas i allt större utsträckning produceras i filterbubblor och ekokammare, om fakta som inte är alternativa? Ett samtal om algoritmbubblornas konsekvenser för demokratin, det fria ordet och våra liv med Jan Helin, programdirektör på SVT, Jesper Strömbäck, professor i journalistik vid Göteborgs universitet, och Ulrika Knutson, publicist och hedersdoktor vid Göteborgs universitet.

Medverkande:
Jan Helin
Jesper Strömbäck
Ulrika Knutson

Samtalsledare: 
Jonna Similä, programkoordinator, Hanaholmen.

Arr: Svenska kyrkan, Göteborgs universitet och Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

Humboldt versus Hitler – om bildning och demagogik

11.00–11.45
Fr1100.4

Finns det fog för tanken att kunskap och bildning skyddar mot polarisering, hat och längtan efter starka ledare? Inte sällan talar man om bildning som ett vaccin mot fördomsfullhet och förtryck. Men trots att få nationer har hållit bildningsidealet högre än Tyskland och Österrike under 1800-talet fram till tiden för världskrigen så var det i dessa länder som nazismen växte fram och fick brett folkligt stöd. Journalisten och författaren Per Svensson som skrivit Bildning på barrikaderna samtalar med Lena Andersson, aktuell med böckerna Egentligheter och Allt allvarligt talat, samt Johan Östling som skrivit om Sveriges förhållande till nazismen och som är aktuell med boken Humboldts universitet. Samtalet leds av förläggaren Svante Weyler.

Medverkande:
Lena Andersson
Per Svensson
Johan Östling

Arr: Natur & Kultur, Atlantis, Weyler förlag och Svenska Kyrkan

Kristendomen och kvinnorna

12.00–12.45
Fr1200.11

”Jag är icke-religiös. Men började läsa Bibeln för att bilda mig. Bibeln är ju ändå en central litterär text. Så tänkte jag. Blev arg redan vid Skapelseberättelsen.” Det som gör Gunilla Thorgren upprörd är förtrycket av kvinnan i religionens namn genom historien och hur kvinnorna framställs och behandlas i Bibeln. Hennes idéhistoriska Guds olydiga revben är berättelsen om hur biskopar, påvar och kyrkofäder underblåste kvinnohat och förminskning av kvinnan. Men också om alla de modiga kvinnor som tog strid. Journalisten och författaren Gunilla Thorgren samtalar med biskop emerita Caroline Krook, författaren och litteraturvetaren Ebba Witt-Brattström och prästen Ludvig Lindelöf, som är kristen feminist. Samtalet leds av Eric Schüldt, kulturjournalist.

Medverkande:
Gunilla Thorgren
Ebba Witt-Brattström
Caroline Krook
Ludvig Lindelöf

Arr: Norstedts och Svenska kyrkan

Fri tanke, fri forskning och andra fina ord

13.00–13.45
Fr1300.10

– vilka är egentligen förutsättningarna för dagens och framtidens universitet och högskola?

Vi förknippar universitet och högskola med forskning, bildning och kunskapsförmedling, Men villkoren förändras snabbt. Idag hanteras universitet och högskolor som företag med fokus på resultat och effektivitet. Samtidigt anpassas utbildningar alltmer till den omedelbara efterfrågan på arbetsmarknaden. Dessutom bidrar digitaliseringen till att förändra spelplanen. Vad betyder dessa förändringar på sikt, när synen förändras på vad som är värdefull kunskap och hur den bäst förmedlas? Historikern Johan Östling är aktuell med boken Humboldts universitet och är en av författarna till Kunskapens nya rörelser. Framtidens humanistiska och samhällsvetenskapliga samverkan. Han samtalar med Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm, och filosofen Sharon Rider.

Medverkande:
Johan Östling
Lars Strannegård
Sharon Rider

Samtalsledare: 
Stefan Eklund, chefredaktör Borås Tidning.

Arr: Riksbanken jubileumsfond och Svenska kyrkan

Sveriges osynliga religiositet

14.00–14.45
Fr1400.6

Tänk om Sverige är religiöst på ett minst lika genomgripande sätt som exempelvis Italien? Vi kanske bara inte riktigt ser det? Per Svensson, författare till Frihet, jämlikhet reformation!, menar att vårt lutherska arv avspeglas i mycket som vi uppfattar som normalt eller neutralt, t ex i både den extrema individualismen och kollektivismen som präglar vårt samhälle. Religionssociologen Erika Willander, författare till What counts as religion in sociology?, har i sin forskning granskat World value survey, en undersökning som ofta tas som intäkt för att länder är mer eller mindre religiösa – inte minst för att Sverige beskrivs som genomsekulariserat. De samtalar med David Thurfjell, professor i religionsvetenskap och författare till Det gudlösa folket, om hur religionen finns gömd i det vi tar för givet och om vad som händer när vi ensidigt uppfattar att andra är bärare av religion och ett religiöst arv, inte vi.

Medverkande: 
Per Svensson
Erika Willander
David Thurfjell

Samtalsledare:
Björn Wiman, kulturchef Dagens Nyheter.

Arr: Weyler förlag och Svenska kyrkan

Gutenberg och Google – om hur nya media omformar våra liv

16.00–16.45
Fr1600.7

Boktryckarkonstens genombrott på 1500-talet ledde till djupgående förändringar av samhället och hur vi ser på livet. För att förstå graden av denna omdaning räcker det med att föreställa sig en värld där böcker bara är tillgängliga för de allra mest resursstarka. Står vi inför lika stora förändringar i och med dagens digitala revolution? Vad vet vi i så fall om dem? Kring sådana frågor samtalar journalisten Andreas Ekström, som skrivit boken Googlekoden, med Carina Milde, intendent Arbetets museum som producerat utställningen ”När Luther blev viral” och Nina Burton, vars bok Gutenberggalaxens nova handlar om Erasmus av Rotterdam, humanismen och 1500-talets medierevolution. Samtalet leds av Alf Linderman, docent i religionssociologi och direktor för Sigtunastiftelsen.

Medverkande:
Andreas Ekström
Carina Milde
Thomas Götselius

Samtalsledare:
Alf Linderman, docent i religionssociologi och direktor för Sigtunastiftelsen.

Arr: Albert Bonniers förlag och Svenska kyrkan

Flerspråkighet och möjligheter i en utmanande tid

16.00–16.45
Fr1600.9 S

Tanken på ett jämlikt och rättvist samhälle kräver att alla ges rimlig chans att tillgodogöra sig undervisning, utöva sitt medborgarskap och ta plats på arbetsmarknaden. Jim Cummins, aktuell med boken Flerspråkiga elever – effektiv undervisning i en utmanande tid, är världsledande forskare på området undervisning och flerspråkighet. Han samtalar med journalisten och författaren Elisabeth Åsbrink om hur så många som möjligt kan ges en chans att lära så mycket som möjligt.

Medverkande:
Jim Cummins

Språk: engelska

Arr: Svenska kyrkan och Natur & Kultur

Bildning bortom den västerländska horisonten

17.00–17.45
Fr1700.11

Bildning är ett etnocentriskt begrepp. Genom historien har vi i väst utgått från vår egen historia, vår egen litteratur och tradition och våra egna vetenskapliga framsteg. Men hur tänker man i andra delar av världen kring vad som är bildning och bildat? Vad anser man vara viktigt att veta, kunna och läsa på olika håll i Indonesien eller Kenya? Och vilka är de största bildningsluckorna kring litteratur, politik och vetande från andra delar av världen? Möt två internationellt erkända författare, Eka Kurniawan från Indonesien, författare till Skönheten är ett sår och kenyanske Ngugi wa Thiong’o, aktuell med boken Se Afrika, i ett samtal om bildning bortom den västerländska horisonten.

Medverkande:
Eka Kurniawan
Ngugi wa Thiong'o

Samtalsledare: 
John Freeman, amerikansk författare, litteraturkritiker och redaktör för litteraturtidskriften Freeman’s.

Språk: engelska

Arr: Nilsson förlag, Volante, Svenska kyrkan

 

Lördag

Att mota intolerans med tolerans – den moderna demokratins dilemma

10.00–10.45
Lo1000.7

Hur tar man bäst ansvar för demokratin? Många röster hävdar att yttrandefriheten måste värnas till varje pris, också när det som uttrycks hotar att undergräva demokratin, är hatisk propaganda eller förnekar alla människors lika värde. Andra däremot menar att ett sådant förhållningssätt undergräver demokratin och hotar därmed också yttrandefriheten. Toleransen kan därför inte tolerera intoleransen. Kan yttrandefriheten dras så långt att demokratin sätts i fara? Hur skapar man bäst ett samhälle som är öppet, jämlikt och tryggt? Om detta samtalar Gellert Tamas, författare till boken Det svenska hatet med teologen Heinz Jackelen och Aftonbladets kulturchef Asa Linderborg. 

Medverkande:
Gellert Tamas
Heinz Jackelén
Åsa Linderborg

Samtalsledare:
Stefan Eklund, chefredaktör Borås Tidning.

Arr: Svenska kyrkan och Natur & Kultur

Den besvarlige hjalten

12.00–12.45
Lo1200.6

Vem var egentligen Luther och hur lever hans arv vidare?

I år är det 500 år sedan Martin Luther enligt traditionen spikade upp sina berömda teser på kyrkporten i Wittenberg. En handling som blev bensin på lågorna för den process som vi kallar reformationen. I SVT:s nya satsning Mark och Luther reser Mark Levengood runt i Sverige, Norge och Tyskland för att lära sig mer. Här samtalar han med den tyske historikern och författaren Heinz Schilling, en av världens ledande forskare på Luther och reformationen och med ärkebiskop Antje Jackelen. Vem var egentligen Martin Luther? Och hur lever arvet vidare? Är det så att reformationen fortfarande pågår?

Medverkande:
Heinz Schilling
Antje Jackelén

Språk: engelska

Arr: Svenska kyrkan

Bildning, mod och motstånd

13.00–13.45
Lo1300.7

Vad ger en människan modet att stå upp för sina värderingar när hon möter övervåld eller att osjälviskt offra sig för andra? Anders Kompass, tidigare chef för fältarbetet vid FN:s kontor för mänskliga rättigheter, gick emot FN:s tystnadskultur och slog larm om att FN-soldater i Centralafrikanska republiken begick sexuella övergrepp på barn. Ingrid Le Roux har arbetat ett helt yrkesliv som läkare i Sydafrika och varit djupt engagerad i kampen mot apartheid. De samtalar om kopplingen mellan läsning, kunskap, erfarenheter och engagemang.

Medverkande:
Anders Kompass
Ingrid le Roux

Samtalsledare: 
Ärkebiskop emeritus KG Hammar.

Arr: Verbum, Svenska kyrkan, Libris förlag och Studieförbundet Bilda

Det totalitara spraket 

16.00–16.45
Lo1600.5

Det vi säger och det vi hör påverkar hur vi ser på världen, hur vi känner oss och på sikt hur vi väljer att agera. Det vet de som använder propaganda, hatspråk, teatrala effekter och ren och skär lögn för att påverka samhällsutvecklingen. Den tysk-judiske språkvetaren Victor Klemperer (1881–1960) kartlade med risk för sitt eget liv nazisternas och Tredje rikets språk. I sin bok LTI, lingua tertii imperi, beskriver han hur propaganda och hatspråk åt sig in i människor och blev en oupplöslig del av deras identitet och verklighetsuppfattning. Resultatet blev ett samhälle där skillnaden mellan lögn och sanning blev oviktig. Författarna Ola Larsmo och Theodor Kallifatides, aktuell med Ännu ett liv, som i hög grad handlar om språkets betydelse, och Elena Namli, professor i teologisk etik, har alla läst LTI och samtalar om vad den har att säga oss om världen i dag.

Medverkande:
Ola Larsmo
Theodor Kallifatides
Elena Namli

Samtalsledare: 
Bjorn Wiman, kulturchef Dagens Nyheter.

Arr: Svenska kyrkan och Albert Bonniers förlag

Söndag

Litterär Gudstjänst

11.00–12.00
Sö1100.10

”Tystnad inför ondskan är i sig själv en ondska: Gud kommer inte att hålla oss utan skuld. Att inte tala är att tala. Att inte handla är att handla”, skrev den tyske teologen Dietrich Bonhoeffer, som var aktiv motståndare till nazismen och dess förföljelser av judar, romer, homosexuella och andra.

Vad är rätt? Hur gör man gott? Vilket är mitt ansvar? I denna gudstjänst möter litterära texter bönens och ritens språk. De eviga frågorna om ansvar och skuld och livets mening lyfts fram av Eva Susso, som tillsammans med Anna Höglund skapat boken Alla frågar sig varför, filosofiska frågor ur barns perspektiv. Martin Lind läser personliga betraktelser med utgångspunkt i Dietrich Bonhoeffers teologi ur boken Med Gud lever vi utan Gud. Astrid Seebergers roman Goodbye, Bukarest, handlar också den om människans öde och ansvar i en tid präglad av nazistisk ideologi och förnekande av människovärdet. Gudstjänsten leds av Ludvig Lindelöf, präst i Svenska kyrkan.

Medverkande:
Eva Susso
Astrid Seeberger
Martin Lind
Ludvig Lindelöf

Arr: Lilla Piratförlaget , Weyler förlag, Argument och Svenska Kyrkan

Folkbildning – en rörelse genom tiden

13.00–13.45
Sö1300.7

I år kommer Ronny Ambjörnsson idéhistoriska klassiker Den skötsamme arbetaren i ny utgåva. Där skildras folkbildningsarbetet bland arbetare i ett sågverkssamhälle i Västerbotten i början av 1900-talet, vilka böcker man läste, vilka frågor som diskuterades och hur bildningsarbetet organiserades. Boken fångar också idéerna bakom arbetarrörelsens folkbildningsprojekt; att växa som medborgare och rusta sig för inflytande i samhället. Finns det en motsvarighet till detta breda och folkligt förankrade arbete idag? Och hur har folkrörelserna egentligen förvaltat sin bildningstradition? Ronny Ambjörnsson samtalar med Stina Oscarson och statsvetaren Erik Amnå som forskar på ungas medborgarskap.

Medverkande:
Ronny Ambjörnsson
Stina Oscarson
Erik Amnå

Moderator:
Lena Ulrika Rudeke folkbildare och litteraturvetare.

Arr: Svenska kyrkan och Carlsson Bokförlag