Foto: Kristin Lidell IKON

Ungdomskören i Granlo

För dig mellan 14-27 år

Ungdomskören i granlo
Onsdagar klockan 18.00-19.30

För dig mellan 14-27 år. Vi sjunger både sakral och profan musik och av olika karaktärer. Vi övar oss i sångteknik, scenisk gestaltning, rytm, noter och mycket mer. 

För mer information:
Ledare: Cecilia Nilsson, tel 070-221 93 44
e-post: cecilia.nilsson[at]svenskakyrkan.se