Foto: Johannes Brandsen

TorsDaxöppet

Granlo (åk 3-5)

Kom och umgås med oss i våra aktiviteter som t.ex pyssla, spela spel, tv-spel, hockeyspel, baka, leka, samtala, lyssna på musik med mera.

Vi bjuder på mellanmål!

Torsdagar kl 14.30-16.30
Granlo kyrka

Terminsstart 23 januari 2020.

Karin Elfversson, församlingsassistent
070-619 26 99

Lena Ödlund, diakoniassistent
072-577 00 75