Torsdax

Granlo

Kom och umgås, pyssla, spela spel, hockeyspel, pingis, lyssna på musik med mera. Vi bjuder på fika!

Torsdax
Granlo kyrka
Torsdagar 14.30-16.30.
Terminsstart 23 januari.
Åk 4 - 6
Ledare Karin Elfversson, tel 070-619 26 99,
e-post: karin.elfversson[at]svenskakyrkan.se
och Lena Ödlund, tel 072-577 00 75
e-post: lena.odlund[at]svenskakyrkan.se