Musik i sommarkväll 2022

Selångers kyrka 
Lördag den 21 maj kl 18.30

Ekaterina Wennman, klassisk gitarr

Andakt Tove Norrfelt
Organist Larissa Jigarova