Miniorerna Selånger

Miniorerna är en samlingspunkt där man kan känna gemenskap och få en meningsfull sysselsättning. Här blandas lek, drama och sång med skapande av olika material. De teman vi jobbar med aktualiseras i barnens vardagsliv - som exempelvis självkänsla, värderingar, mobbning, kärlek, rädslor och tankar om döden. Miniorerna får en inblick i den kristna tron och kunskaper om kyrkoåret, bibelberättelser med mera. Vi avslutar alltid med en lugn stund med tända ljus då det finns plats för samtal, berättelser och annat.

MINIORERNA
Sockenstugan i Selånger
Onsdagar 15.30-17.00
Förskoleklass - åk 1
Ledare Eva Näsman, tel 070-399 18 33,
e-post: eva.nasman[at]svenskakyrkan.se