KulTis

Granloholm

Vi har massor av skoj: sjunger i vår KulTis-kör, skapar och dramatiserar. Pratar även om det som barnen varit med om under dagen eller veckan - allt från mobbning till kärlek m.m. Vi avslutar med en liten andakt vid tända ljus. Barnen får en inblick i den
kristna tron och bibelberättelser m.m. Vid våra familjegudstjänster har vi en utställning med det vi tillverkat på våra tisdagar. Då sjunger vi, dramatiserar eller läser i gudstjänsten. Några dagar varje sommar bjuder vi in alla barn som varit med
i KulTis under terminen till ett tre dagars dagläger i Granloholms kyrka.

KULTIS
Granloholms kyrka
Tisdagar 15.45-18.00.
Terminsstart 21 januari.
Förskoleklass - åk 2
Ledare Eva Bruneryd, tel 070-619 40 62,
e-post: eva.bruneryd[at]svenskakyrkan.se