Foto: Magnus Aronson IKON

Gudstjänster

Att fira gudstjänst är grundläggande i en församling. I gudstjänsten får vi möta Gud och dela den kristna gemenskapen. Vi får sjunga psalmer, be och lyssna till Guds ord, och ibland får vi möjlighet att ta emot nattvarden. När vi firar nattvard i gudstjänsten kallas gudstjänstformen ”mässa”.

I Selångers församling firar vi gudstjänst i tre kyrkor: Selångers kyrka, Granlo kyrka och Granloholms kyrka. Församlingen har arbetat fram gudstjänstordningar som är likadana i alla tre kyrkor. Det finns en strävan att man ska känna igen sig i gudstjänstformen och ordningen oavsett vilken kyrka man väljer att delta i gudstjänst i. De tre kyrkorna har dock lite olika karaktär, vilket präglar valet av vilken sorts gudstjänst som firas:

I Selångers kyrka firas högmässa varje söndag, med undantag av familjegudstjänsten som firas ungefär en gång i månaden. Gudstjänsten firas alltid kl.11.00 på söndagen.

I Granlo kyrka firas  gudstjänst kl 11.00 eller kl 18.00 på söndagen. I Granlo kyrka firas högmässa, söndagsmässa, söndagsgudstjänst, familjegudstjänst och musikgudstjänst.

I Granloholms kyrka firas oftast den lite enklare söndagsmässan eller söndagsgudstjänsten, men en gång i månaden firas familjegudstjänst. Dessa gudstjänster firas söndag kl.15.00. Någon gång ibland firas musikgudstjänst eller taizémässa. Det är i så fall söndag kl 18.00. Tre gånger per termin firas en musikmässa med musik från hela världen. Den gudstjänsten hålls på fredagen kl 19.30.