Foto: Jim Elfström IKON

Dopet - glädje, trygghet, gemenskap

Att få ett barn är bland det största man kan vara med om som människa. Ett nytt litet liv anförtros dig som förälder, och känslorna är många. Glädje. Tacksamhet. Oro. Ansvar.

Genom att komma till kyrkans dopgudstjänst med ditt barn, får du möjlighet att bära fram barnet inför Gud och tacka för den glädje du har anförtrotts.
”Med vår glädje över livets under och ett nyfött barn i våra händer, 
kommer vi till dig som gav oss livet” (ps.383:1).

I dopet får du också dela ditt ansvar och din oro för framtiden med Gud, som omsluter oss alla med kärlek och lovat att vara med alla dagar till tidens slut. 
”Med vår bävan inför okänd framtid lägger vi vårt barn i dina händer. 
Det som sker i dopet gör oss trygga” (ps.383:2).

I dopet grundläggs en livslång relation med Gud, som ditt barn kan ta emot och växa med på sitt eget sätt. Den som är döpt blir också medlem av kyrkan i hela världen och tillhörig i Svenska kyrkan. Ditt medborgarskap hos Gud har du alltid kvar, vad som än händer i livet.

Kyrkans gemenskap är en gemenskap där alla är lika värdefulla.
”Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, 
att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du” (ps.791).

Med dopet hör man hemma i en gemenskap som sträcker sig bakåt genom historien ända till Jesus själv och i en världsvid gemenskap. I Selångers kyrka kommer dopfunten från den tidigare medeltida kyrkan. Tänk så många föräldrar som stått med samma glädje och vånda som ni!

 

Dopbevis och medlemskap 
I och med dopet blir man medlem i Svenska kyrkan i likhet med de flesta kyrkor över vår värld. Om ni vill döpa ert barn kontaktar ni pastorsexpeditionen i Selångers församling och bestämmer lämpligt datum.

I god tid får ni kontakt med dopprästen, och tillsammans träffas ni och går igenom vad dopet innebär, bestämmer psalmer och musik och andra praktiska detaljer. Välkommen att döpa ert barn!


Dopkaffe
Det finns möjlighet att låna lokal för dopkaffe i eller i anslutning till alla våra tre kyrkor. Man lånar lokalen gratis, men ansvarar föratt städa den och återlämna den i befintligt skick. Det är bara möjligt med ett dopkaffe per dag i varje lokal, även om vi har flera dop den dagen, så boka i tid!

 
Dop som vuxen
En person som inte är döpt kan oavsett ålder vända sig till Svenska kyrkan för att bli döpt. Ring pastorsexpeditionen så svarar vi på dina frågor.