Foto: Johannes Frandsen

Barnverksamhet i Selånger

Öppet kyrkis med babysång

S:T OLOFSGÅRDEN
Tisdagar kl 10.00-12.00

Terminsstart 8 september 2020

En mötesplats för dig med barn där det ges möjlighet att träffa andra föräldrar som är hemma med sina barn. Här finns tid till samtal, möjlighet att knyta kontakter eller bara vara. Barnen får tillfälle att leka och ha roligt tillsammans.

Ledare: Eva Näsman, tel 070-399 18 33
e-post: eva.nasman[at]svenskakyrkan.se

 

Miniorer

SOCKENSTUGAN I SELÅNGER
Onsdagar kl 15.30-17.00

Terminsstart 9 september 2020

Barn f-klass-åk 1. Här blandas lek/drama/sång med skapande av olika material.

Ledare: Eva Näsman, tel 070-399 18 33
e-post: eva.nasman[at]svenskakyrkan.se

 

Juniorer 

SOCKENSTUGAN I SELÅNGER
Onsdagar kl 17.30-19.00

Terminsstart 9 september 2020

Barn från åk 2 och uppåt. Här får du vara den du är, träffa kompisar och blanda lek, drama och skapande med seriös livskunskap. Vi avslutar alltid med en lugn stund då det finns plats för samtal, berättelser och annat.

Ledare: Eva Näsman, tel 070-399 18 33
e-post: eva.nasman[at]svenskakyrkan.se

 
Barnkören PopCorn

S:T OLOFSGÅRDEN
Tisdagar kl 15.30-16.15

Terminsstart 8 september 2020

I ”PopCorns” repertoar finns plats för både sång, rörelser och lek. Vi blandar musikstilar. Vi sätter tyngdpunkten på att vilja ha roligt och att allas röster är viktiga. Ca 1 gång/månad medverkar vi i familjegudstjänster med sång. Buss avgår från Österro fritids och Bergsåkers skola för de som vill åka med till körövningen. Föräldrar hämtar sina barn vid körens slut.

Ledare: Eva Näsman, tel 070-399 18 33
e-post: eva.nasman[at]svenskakyrkan.se